Konferenca Virtuale nga KCDF

Përfaqësuesja nga OEGJK, ishte prezente në konferencën virtuale të organizuar nga Fondi Kosovar për Zhvillim të Karrierës me temën “Zgjidhjet e Sektorit Privat për Hendekun e Shkathtësive në Kosovë”.