Me datë 19.12.2014 nga ora 14:00 në Hotel “Sirius” në Prishtinë është bërë ndarja e bursave për 34  studente te Universitetit te Prishtinës.

Bursat janë financuar nga  Unioni i Bizneseve Kosovare dhe Gjermane me seli ne Köln, Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare, ne mbështetje nga Ambasada Gjermane ne Kosove dhe nga Shoqata Gratë ne Biznes.

Përmes këtij projekti „Bursa për studente kosovare“, synohet përkrahja ne arsimimin e femrave dhe mbështetjen e tyre gjatë periudhës studentore.

Kriteret për përzgjedhje te fitueseve të bursave kanë qenë nota mesatare, kushtet ekonomiko sociale, si dhe në rast të pikëve të barabarta përparësi u është japur vajzave që vijnë nga familjet e dëshmorëve, me bursa janë shpërblyer 34 studente te cilat kanë marrë pikë më shumë, në bazë të kritereve më lartë

Në ceremoninë e ndarjes se bursave morën pjesë, i përshëndeten te pranishmit dhe i uruan studentet për marrje te bursave  znj. Angelika Viets  Ambasadore e Gjermanisë në Kosovë,  Valon Murati Ministër i Diasporës,  Samir Krasniqi President i OEGJK-se, Ejup Berisha  Kryetar i UB-së, Matias Kiesler, zv. Ambasador i Gjermanisë në Kosovë, Ramadan Zejnullahu  Rektor i UP-së, Nehat Mustafa  zv. Ministër i Arsimit, Murat Jashari  Anëtar Nderi i UB-së, Vllaznim Kelmendi anëtar I Kryesisë së UB-së,  Eriola Bibolli zv. Drejtoreshe e ProCredit Bank, Naim Dedushaj  Drejtor ne Ministrin  e Diasporës, Majlinda Mazelliu zv. Drejtore  Shoqata e Grave ne Biznes dhe Azem Rexhaj Drejtor i OEGJK-së, anëtar te OEGJK-së dhe përfaqësues te Mediave.

Në fund Kryetari i Unionit të Bizneseve Shqiptare në Gjermani z. Ejup Berisha premtoj qe në vitin e ardhshëm do të ndajnë edhe 50 bursa të tjera si dhe do të ju sigurojnë kryerjen e praktikës në Gjermani në Kompanitë anëtare te UB-së.