Me datë 1 korrik 2021 do të prezantohen rezultatet e anketimit vjetor të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK)
për klimën e biznesit dhe investimeve në Kosovë
Gjatë prezantimit të rezultateve do të shpalosen më shumë detaje rreth këtyre pikave dhe më gjerë:
➡Situata ekonomike dhe pritjet e bizneseve
➡ Punësimi dhe investimet
➡ Kriza e shkaktuar nga pandemia Covid-19
➡ Mungesë e punëtorëve të kualifikuar
➡ Kërkohet veprim në drejtim të përmisimeve nga ana e qeverisë kosovare
➡ Kërkohet luftimi I korrupcionit dhe përmirësimi i sigurisë ligjore
➡ Kosova në krahasim me rajonin e Evropës së Mesme dhe Lindore
➡ Besnikëria ndaj Kosovës: 79% do të investonin përsëri në Kosovë

 

 

 

Komunikata per media Anketa e Odave Ekonomike Gjermane