Anëtari i OEGJK-së Kolegji Tempulli, më 25.1., organizon e Konferencës së 6-të ndërkombëtare të Inspektimit, Auditimit dhe Rëndësinë e Sistemeve Inteligjente të Transportit.

Në kuadër të kësaj konference, më 26. dhe 27.1. do të mbahet Festivali Ndërkombëtar i Sigurisë së Jetës “Life Safety Fest” në Kosovë. Ky festival synon paraqitjen e filmave të shkurtër me tema të ndryshme sociale që lidhen me sigurinë e jetës dhe situatat e përditshme.

Më shumë: https://lifesafetyfest.com/