IQ TO LINK HAP ZYRE NE MITROVICE

 

IQ to Link është një qendër thirrjesh relativisht e re, e cila ka pushtuar tregun kosovar. IQ-to-Link është një ndër punëdhënësit më të mëdhenj në Kosovë, me mbi 400 të rinj të punësuar. E ka filluar me zyrat në Prishtinë, është zgjeruar në Prizren e gjatë muajit Gusht ka hapur pikën më të re në Mitrovicë, qendër e cila do ti punësojë 120  të ri Mitrovicas. www.iq-l.de