Invest in Prizren

Znj. Hasani ishte pjesëmarrëse në panelin e ‘Invest in Prizren’, në të cilën theksoi rëndësinë e investimeve të huaja direkte nga Gjermania në Kosovë si dhe theksoi sfidat të cilat duhet të adresohen në mënyrë që të tejkalohen pengesat për investime në Kosovë.