Grupi punues për rrjetin e energjisë së pastër në kuadër të N4CEB(Network for Clean Energy Business).

Gjatë takimit të grupit punues, OEGJK mori inputet e anëtarëve rreth sektorit të energjisë së pastër, si pengesat me të cilat ballafaqohen dhe mundësitë se çka OEGJK mund të bëjë për këtë sektor.
Pjesëmarrësit e takimit ishin: Jaha Solar, Elen, Electra, GET-Green Energy Technologies dhe SOWI Kosovo.