Ekipi nga Gjermania leverist.de, prezantuan platformën matchmaking për identifikimin e mundësive për biznes në tregje të reja për anëtarët e Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare.

Leverist.de mbështet kompaninë tuaj në kapitalizimin e potencialit të biznesit në vendet në zhvillim dhe ekonomitë në zhvillim, duke kontribuar në zhvillim të qëndrueshëm lokal.

Shqyrtoni mundësitë. Zgjeroni biznesin në tregje te reja përmes platformës për rrjetëzim leverist.de .

„Do business. Do good.“

Agjenda ishte kjo:

Prezantimi i leverist.de

Pyetje & Përgjigje

Feedback & Rrjetëzim

Më shumë informacione rreth leverist.de mund të gjeni këtu:

https://www.leverist.co/