Drejtoresha menaxhuese e Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare znj. Nora Hasani, në emër të Rrjetit të Bizneseve për Energji të Pastër (N4CEB) ishte pjesë e panelit “Efiçienca e Energjisë në Kosovë – Një pasqyrë e tregut”, e organizuar në kuadër të Kosovo Sustainable Development Week (KSDW).

ℹ️ Rrjeti i Bizneseve për Energji të Pastër N4CEB është themeluar nga OEGJK dhe GIZ Kosovo përmes Projektit për Efiçiencë të Energjisë (KEEP) në maj të këtij viti.