Me datë 29.04, OEGJK së bashku me antetarin e saj Vokshi and Lata organizoni nje sesion informues për e-commerce: aspekti ligjor.

Eventi u mbajt në formatin hibrid, për shkak të numrit të madh të pjesëmarrësve.

Gjatë eventit u diskutua rreth regullativës ligjore që rregullon formën e shitjes E-commerce si dhe masat që një kompani duhet t’i ndërmarr për të operuar në këtë formë, duke përfshirë përmbajtjen e ‘Terms and conditions’.

Nëse ju ka ikur ky event dhe keni interesim për këtë temë, na shkruani!