Dr. Andreas Kotzorek, ekspert i lartë i shërbimeve të ekspertëve seniorë (SES Bonn),

ka punuar për Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare për dy javë gjatë muajit tetor.

Dr. Kotzorek sjell më shumë se 33 vjet përvojë pune në menaxhimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë

në Gjermani dhe ka mbështetur zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike midis Gjermanisë dhe Polonisë,

si dhe Gjermanisë dhe Rumanisë. Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, ai do të këshillojë menaxhmentin e OEGJK-së

në përmirësimin e shërbimeve, si dhe profilizimin e punonjësve në mënyrë që të formësohet një strategjinë e fortë për OEGJK 2020.

 

OEGJK është partneri zyrtar i SES në Kosovë.