Në kuadër të Green and Digital Week, u publikua analiza e hartuar në bashkëpunim të OEGJK-së me Institutin Riinvest, EBRD dhe Pro Credit Bank.

 

Raporti flet për rritjen e kapaciteteve konkurruese përmes digjitalizimit të proceseve të biznesit në Kosovë dhe mënyrat se si do të duhet lehtësuar dhe avancuar politikat dhe veprimet drejt digjitalizimit të proceseve të biznesit për komunitetin e NVM-ve në Kosovë.

Për të lexuar analizën klikoni këtu (vetëm në gjuhën anglze):

Digital capacities on manufacturing sector in Kosovo