Dëgjimi publik rreth mbikëqyrjes së zbatimit të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Përfaqësuesja e OEGJK-së Sytrime Dervisholli, ishte pjesë e dëgjimit publik të organizuar nga Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti.
Në këtë dëgjim u diskutua nevoja për të bërë ndryshime në këtë ligj, në mënyrë që të lehtësohet zhvillimi ekonomik i vendit.

Për më shumë.