BMW Makcar LLC ndërron lokacionin

 

Pasi që lokacioni i deri tanishëm nuk i plotëson më nevojat e kërkesat të cilat ju detyrohemi klientëve tanë, Makcar LLC përfaqësia e veturave nga Bavaria BMW, zgjerohet. Në saje të objektit të ri do të inkorporohet Show Room i veturave të reja BMW dhe administrata me rreth 1100 , si dhe hapësira për servis e mirëmbajtje të veturave BMW me sipërfaqe prej 600 , e depo rreth 300  Janë të punësuar mbi 12 punëtor. Hapja zyrtare pritet të jetë me fillimi të muajit Nëntor. www.facebook.com/BMWK0S0V0