Në kuadër të Javës me Bizneset e Diasporës, biznese nga diaspora dhe Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare vizituan

kampin fushor të KFOR-it gjerman në Prizren.

Bizneset e diasporës u informuan lidhur me shfrytëzimin e ardhshëm të kampit dhe potencialin e madh

që ofron kjo hapsirë prej 39 hektarësh për zhvillimin ekonomik të vendit.

Java me Bizneset e Diasporës organizohet nga Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare, në bashkëpunim

me Ministrinë e Diasporës dhe mbështetjen e qeverisë gjermane përmes DIMAK Kosovo(GIZ/DIMAK).