Grupi punues për Tatime

Të enjten me 14.07 u mbajt takimi i dytë i grupit punues për Tatime i organizuar nga OEGJK.

Qëllimi i takimit ishte diskutimi i propozimeve të dhëna nga kompanitë anëtare lidhur me politikat tatimore