Anëtarësia

 

Qëllimi i OEGJK-së është dhënia e kontributit në përmirësimin e kushteve dhe zhvillimeve ekonomike në Kosovë

 

Kjo do të mund të arrihej duke krijuar një bazë për investime të huaja por edhe duke krijuar një bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet kompanive lokale. OEGJK është një rrjet i kompanive dhe institucioneve të cilat kanë po të njëjtat synime.

Këto synime mund të arrihen duke përkrahur zhvillimin e marrëdhënieve bilaterale ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë, nëpërmjet organizimit të aktiviteteve të ndryshme si:

  • Workshop

  • Vizita në kompani

  • Konferenca me tema të ndryshme

Kjo do të ishte mënyra më e mirë për ta krijuar një kuadër për shkëmbimin e përvojave dhe nisjen e marrëdhënieve të biznesit.

Nëse jeni të interesuar të bëheni anëtarë të OEGJK–së, shkarkoni dokumentet e mëposhtme dhe na i dërgoni dokumentet e plotësuara në kontaktin e mëposhtëm.

case

Shërbimet e OEGJK-së

case

Broshura me informacione rreth shërbimeve

case

Statuti i OEGJK-së

case

Formulari i anëtarësisë

case

Newsletter-Botimi i parë 2017

case

Newsletter-Botimi i dytë 2018