Al-Trade Holding hap Bau Academy

 

Për ti mbuluar kërkesat e Kosovës për kuadro profesionale, gjegjësisht në fushën e industrisë e të ndërtimtarisë, Al-Trade Holding nga 1 Shtatori 2017 hapë shkollën e mesme profesionale private “Bau Academy”, institucion edukativo-arsimor, i cili mundëson aftësim në pesë profile profesionale. Shkolla në total ka 8 etazhe, të cilat shfrytëzohen për laboratorë profesional, klasë, kabinete të mësimdhënësve, bibliotekë etj., me një sipërfaqe rreth 3500 , e aktualisht punëson mbi 25 punëtorë. www.facebook.com/bauacademy