Shpallje Publike për Shprehje të Interesit

SHPALLJE PUBLIKE PËR SHPREHJE TË INTERESIT   Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare fton individët/kompanitë të cilët ofrojnë konsulencë në fushën e energjisë efiçiente (me fokus në ndërtim, energjia efiçiente në ndërtesa). Pala e kontraktuar do ta përpilojë një analizë të tregut në fushën e energjisë efiçiente në Kosovë. Analiza do të shërbejë si dokument për përdorim zyrtar…