Tryeza e diskutimit nga ATK

Tryeza e diskutimit nga ATK
Përfaqësuesja nga OEGJK, Sytrime Dervisholli ka marrë pjesë në tryezën e diskutimit të organizuar nga ATK me përfaqësuesit e odave ekonomike, lidhur me ecurinë e masave: 1.1, 1.2, 1.3 të Pakos së Rimëkëmbjes Ekonomike, tek të cilat ATK ka përgjegjësi të implementimit. Takimi u mbajt me datë 09.08.2021.

Transporti rrugor ndërkombëtar i mallrave

Transporti rrugor ndërkombëtar i mallrave Si vazhdimësi e grupeve punuese që OEGJK është duke organizuar për transportin rrugor të mallrave, përpilimi i një raporti të detajuar është shumë i nevojshëm. Prandaj, OEGJK ka nënshkuar një kontratë me kompaninë Iron Consulting, e cila do të jetë përgjegjëse për të përgatitur raportin, i cili pritet të përfundojë…

Takimi me BERZH

Takimi me BERZH Përfaqësues nga OEGJK ishin të pranishëm në takimin e organizuar me BERZH. Gjatë takimit, drejtori i BERZH tregoi më shumë për strategjinë që janë duke  përgatitur për Kosovën për 5 vitet e ardhshme, e cila do të fokusohet në 7 shtylla: Përfshirje Energjia e pastër Qeverisje e mirë Integrim rajonal Konkurrueshmëria Qëndrueshmëria,…

Forumi i Solareve të Kosovës

Forumi i Solareve të Kosovës Forumi i Solareve të Kosovës është organizuar nga Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Qëllimi i forumit ishte promovimi i tregut të prosumatorëve dhe prodhuesve për vetë-konsum të projekteve të vogla të energjisë solare në Kosovë, prezantimin e uebfaqes…

Potenciali i BRE-ve të vogla në aspektin e tranzicionit energjetik në Kosovë

Potenciali i BRE-ve të vogla në aspektin e tranzicionit energjetik në Kosovë OEGJK së bashku me GET – Green Energy Technologies kanë publikuar raportin rreth Potencialit të Burimeve të Ripërtëritshme të Vogla të Energjisë në aspektin e tranzicionit energjetik në Kosovë. Ky raport ka të bëj me tranzicionin energjetik në Kosovë që ka për qëllim…