Sektori i Metalit

Kosova është vendi me popullsinë më të re në Evropë. Më shumë se 70 përqind e njerëzve të saj janë nën moshën 35 vjeç, ka përbërjen demografike për të cilën ëndërron çdo vend. Përmes Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Kosova ofron qasje të lirë në tregun e BE -së, dhe kosto të ulët të punës në…

Sektori i TIK

Qeveria e Kosovës ka njohur rëndësinë strategjike të industrisë së TI-së për zhvillimin ekonomik dhe transformimin strukturor drejt një ekonomie të bazuar në dije. Si pasojë, në vitin 2013 qeveria e Kosovës zyrtarisht e shpalli industrinë e TI -së një sektor me prioritet të lartë për ekonominë e saj. Kosova është vendi me popullsinë më…