OEGJK – KDWV On Tour! – Podujevë

OEGJK mbajti takim informues në Podujevë Në saje të takimeve informuese që OEGJK ka organizaur nëpër komuna, e radhës ishte në Podujevë më 09.05. Këto takime kishin për qëllim informimin rreth mundësive që OEGJK është duke iu ofruar bizneseve kosovare.    Në takim ishin përfaqësues të bizneseve kosovare të fushave të ndryshme. Takimi u mbajt nga…

OEGJK – KDWV On Tour! – Ferizaj

OEGJK mbajti takim informues në Ferizaj Në saje të takimeve informuese që OEGJK ka organizaur nëpër komuna, e radhës ishte në Ferizaj më 08.06. Këto takime kishin për qëllim informimin rreth mundësive që OEGJK është duke iu ofruar bizneseve kosovare.    Në takim ishin përfaqësues të bizneseve kosovare të fushave të ndryshme. Takimi u mbajt nga…

OEGJK – KDWV On Tour! – Pejë

OEGJK mbajti takim informues në Pejë   Në saje të takimeve informuese që OEGJK ka organizuar nëpër komuna, e radhës ishte në Pejë më 07.06. Këto takime kishin për qëllim informimin rreth mundësive që OEGJK është duke iu ofruar bizneseve kosovare.    Në takim ishin përfaqësues të bizneseve kosovare të fushave të ndryshme. Takimi u mbajt…

OEGJK – KDWV On Tour! – Vushtrri

OEGJK mbajti takim informues në Vushtrri Në saje të takimeve informuese që OEGJK ka organizaur nëpër komuna, e radhës ishte në Vushtrri më 04.06. Këto takime kishin për qëllim informimin rreth mundësive që OEGJK është duke iu ofruar bizneseve kosovare.    Në takim ishin përfaqësues të bizneseve kosovare të fushave të ndryshme. Takimi u mbajt nga…

OEGJK – KDWV On Tour! – Prizren

OEGJK mbajti takim informues në Prizren Në saje të takimeve informuese që OEGJK ka organizaur nëpër komuna, e radhës ishte në Prizren më 02.06 e cila ishte në bashkëpunim me ESNAF Prizren dhe u mbajt në hapësirat e ITP. Këto takime kishin për qëllim informimin rreth mundësive që OEGJK është duke iu ofruar bizneseve kosovare.   …

OEGJK-KDWV On Tour!  – Prishtinë

OEGJK mbajti takim informues në Prishtinë Në saje të takimeve informuese që OEGJK ka organizaur nëpër komuna, e radhës ishte në Prishtinë më 26.05. Këto takime kishin për qëllim informimin rreth mundësive që OEGJK është duke iu ofruar bizneseve kosovare.    Në takim ishin përfaqësues të bizneseve kosovare të fushave të ndryshme. Takimi u mbajt nga…

OEGJK – KDWV On Tour! – Gjakovë

OEGJK –KDWV On Tour!  OEGJK mbajti takim informues në Gjakovë   Në saje të takimeve informuese që OEGJK ka organizuar nëpër komuna, e para ishte në Gjakovë më 17.05. Këto takime patën për qëllim informimin rreth mundësive që OEGJK është duke iu ofruar bizneseve kosovare.    Në bashkëpunim me Komunën e Gjakovës,në takim ishin Kryetari i Komunës, z. Ardian Gjini, dhe anëtarët e Odës që…