OEGJK tek anëtari Automatics-KS

Përfaqësueset nga OEGJK, Greta Kazia dhe Marigona Mustafa-Kamerolli, u njoftuar për së afërmi me punën e kompanisë anëtare, Automatics-KS. Automatics-KS Company është themeluar në fund të 2015 me qëllim të ofrimit të shërbimeve për industrinë kosovare. Si fillim kanë ofruar shërbime për projektime dhe mirëmbajtje në lloje të ndryshme të industrive. Në vitin 2016 Automatics-KS lidhën marrëveshje me…