OEGJK viziton kompaninë anëtare Iron Consulting

IRON Consulting është firmë konsulente që ofron shërbime këshilluese për klientët në sektorin privat dhe publik. IRON Consulting u themelua në vitin 2012 nga profesionistë të ardhur nga institucione të larta publike në Kosovë dhe organizata të huaja të biznesit me një histori të jashtëzakonshme në promovimin e investimeve, këshillimit të biznesit, ndërtimin e kapaciteteve…